Темсн: различия между версиями

1060 байт добавлено ,  7 лет назад
Нет описания правки
'''Темсн''' гидг үгәр ямаран чигн [[урһмл]]ин, [[яңһг]]ас талдан, иддг хүв кемәнә. Хальмг келнд [[зер-земш]] темснә зүсн болҗ меддгднә. ТемснБотаникд күмнәтемсн теҗилиняңһгас болн зер-земшәс эркнйилһгәд, хүвәр.темсн Номтнрингиҗ тоолврарөвсрхг бөдүнурһмлин күниддг өдрхүв болһнкемәнә. 600 г темсн идх зөвтә<ref>http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8/</ref>.
 
Темсн күмнә теҗилин - эркн хүвәр. Номтнрин тоолврар бөдүн күн өдр болһн 600 г темсн идх зөвтә<ref>http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8/</ref>.
 
== Темснә хуваллһн ==
 
Ботаникд темснә дарани зүүлс ончлна:
 
* клубень иддг темсд - [[боднцг]], [[топинамбур]]
* уңг иддг темсд - [[шар луувң]], [[цуунг]], [[цаһан шалхг]], [[улан луувң]], [[һонид]]
* хавстрхг - [[цаһан хавстн]], [[өңгтә хавстн]]
* салатрхг - [[салат]]
* агта - [[ноһамул]], [[базилик]], [[эстрагон]]
* көк мәңгрстә - [[мәңгрсн]], [[сәрмсг]]
* бизндгрхг - [[помидор]], [[бурш]], [[баклажан]]
* хавгрхг - [[хавг]], [[хаяр]], [[тарус]], [[һу]]
* бобрхг - [[бурчг]], [[боб]]муд
* буудьрхг - [[эрднь-иш]]
* десертин - [[артишок]], [[спаржа]], [[ревень]]
 
[[File:Marketvegetables.jpg|thumbnail|Темсн Филиппин гидг орн-нутгин базрт]]
Анонимный участник