Шинҗән: различия между версиями

78 байт убрано ,  2 года назад
Нет описания правки
[[Боомг:Xinjiang in China (de-facto).svg|thumb|300px|Шинҗәнд]]
 
'''Шинҗәнд''' ({{lang-zh|新疆|Xīnjiāng}}, {{lang-ug|شىنجاڭ|Shinjang}}) — [[Китдин орн-нутг|Китдин орн-нутугиннутгин]] нег захидзахд (орчулврар «шин һазарһазр») [[Хальмгуд]] эндр өдр күртүлкүртл нигтәр 19 селәнд, 59 әңгд хувагдасархувагдсар бәәнә. [[1998]]-гч җилд Шинҗәнд ут тооһар — 17 473 500, Хальмгуд {{күн|160200}} тоота болдыгболдг. УлусниУлснь /Девлет/Государственн/ келн — [[Китд келн|Китд]], болв, закаһар болхалаболхла, баһ келн улсин келн тус-тустан эврә автономдан бас төлҗехтөлҗх зөвтә.
 
[[1934]]-гч җил болсанболсн Шинҗәнә революцин хөөн хуучинӨөрднр хуучн Хальмг ([[ТодоТод бичигБичг]]) дасдагдасдг болцахаҗболцхаҗ. ЭндерЭндр өдерөдр Шинҗәнд [[ТодоТод бичиг]]әрБичгәр һурвынһурвн газет болн һурвынһурвн журнал һарна.
 
Шинҗәнә педагогикпедагогическ университетд/бакшенбакшн ик сурһуль/ Хальмг келнә болн литературин әңг бәәнә. [[ҮрүмчиҮрмч]] балһасандбалһснд өдр болһанболһн радиоһар Хальмг келәр шин зәңг, соңсохвурмудсоңсхврмуд өгегденәөггднә. Байнһолд, Борталд, Ховгсәәрд [[Хальмг келн|Хальмг келәр]] телепередач бас өгегденәөггднә. Шинҗәнә Хальмгуд сәәнәр Хальмг келән медицихәнәмедцхәнә. Шинҗәнә Хальмгудын келнедкелнд китдин келнәс олзулгадсынолзлгдсн оруд үгмүд олынолн.
 
<!--Categories-->
Анонимный участник