Нүр цес неех
Мустафа Кемаль Ататюрк

Мустафа Кемаль Ататюрк Түргүдин Орн Президент.