Температура

Температура (латин temperatura) юмна дулана кемҗән болҗана. Тодрахаһар, температура нег молекулин дунд күчн загальна. Баһ температура бәәхлә, мадан юмн киитын нерәдленәвидн. Ик бәәхлә, халун.

Күслң нег атомт кин температура дундин атома кинетик күчлә холвата. Эн йовулһата зуругт гелиона атомуд 1950 атмосфер дарлтд бәәсн. Тер хора температуратә атомуд лавтарха дундин хурдата болҗана (дуңгшур дәкҗ баһрулсан).

Термодинамик арһПравить

Цельси кемПравить

Фаренгейт кемПравить

ХолваПравить

Зәрм эвин хоорнд холва
экн\учр Кельвин Цельси Фаренгейт
Кельвин (K) = K = С + 273 = (F + 459) / 1,8
Цельси (° C) = K − 273 = C = (F − 32) / 1,8
Фаренгейт (°F) = K · 1,8 − 459 = C · 1,8 + 32 = F