Нүр цес неех
Баймак балһсн
Нерн Баймак балһсн
Терскн Нерн Баймак, Баймаҡ
Балһсна Зүүл Орсин Ниицәнә хотл балһсн, Иштгудин таңһч, Баймакск район
Улс Әмтн 17440[1]
Балһсна Аһу 139 км²[2]
Туг Flag of Baimak rayon (Bashkortostan).png
Сүлд Coat of Arms of Baimak rayon (Bashkortostan).png
Church Baimak Bashkortostan.jpg

Баймак балһсн (Баймак, Баймаҡ) — Орсин Ниицәнә хотл балһсн, Иштгудин таңһч, Баймакск район. Уфас 447 километр бәәдг.

1748 җилд балhсн тосхгдсн билә.

Олн-күмнЯсвр

2014 җилд балhснд бәәдг күүнә то 17 440 курсн билә.

ЗаалтЯсвр

ЗаалһудЯсвр