Грисин келн

(Гриисин келн талас туусн)
Нерн Грисин Келн

Грисин келн (гре. Ελληνικά)

Википеди

Грисин келәр бичисын
Википеди, чөләтә невтә толь бичиг.