Делкә Нарна әәмгин һурвудгач, маш нигтита һариг болҗана. Делкән җил насн 4,57 җува җил, нег Сар дахульта.

Аполлон-17 сансарин кермәс өгисен Делкән зург