Киргиз орн нутуг — Ар-Дорд үзгә Азин Азияның (һолар Тянь-Шань уулд) орн. Казахин қазақ, Узбекдин өзбек , Таҗикин, Китдин орн-нутугта әәлхоша улус мемлекеттік.

Хальмг Киргиз нутугт

ясврлх

Киргиз Орн Нутугд мемлекеттік, Иссык-Куль нуурин өөр, дөрвн-хальмг аймакт - Чельпекд бәәх Бишкек, Таш-Кия, Бурмя-Суу, Бүрү-Баш- балһасдын деед үзгүт Текес-талхас ирсын Иссык-Куулин хальмгудә қалмақ әмтын бүүрүльнә. Эднә зун җил хооран нүүҗ ирцихәсмин. Эдниг талданар чигин келцхәнә: Хар-һолын болын хар-хальмгуд, сарта хальмгуд қалмақтар. Киргиз Орн Нутугин мемлекеттік Иссык-Кульск областьд 1989-гче җил болсан әмтенә то авлаһар 4 628 күн болҗ һарсаман. Хар-хальмгудас 111 күн эврә уул хальмг келән сән медцәхәнә. Хальмг кел шинҗилдәг улусинәр болхала, хар-хальмгудын қарасты қалмақ келн-хальмг кельнә тілі онц говор болҗ һарчана. Киргиз келн улус мемлекеттік заагта удан байлһан хар-хальмгудын кельнед болн сойлд үлмәһән хальдаҗ. Иссык-Куулин хальмг нег һазрат бәәдәг кесег улсин кел медәг деерән исламның бурханд шүтүцхәнә.

Хальмг келн өрк-бүлин, бәәдел-җирһилин тускар нурһульҗе ах үй улусин мемлекеттік хәрлцәнәс давхаш, наадак общественнин функциясы болхала, киргиз қырғыз болн орсин ресейдегі келәр теткәгдәнә. Эрдим-сурһульд қалмақ хальмыгин келн тілі олзулгадхаш. Бичимир үүдәврүмүдчун эн келәр уга. Һанцахан күүндулһанә келн бәәнә, эн келәр нурһульҗе ах үйин улус мемлекеттік келцехәнә. Хамгин түрүн Иссык-Куулин қалмақ хальмг мультилингвы тілінде болҗ һарчана: эдн киргиз қырғыз, хальмыгин қалмақ, орсин келәр күүндуцхәнә болна талдан түрк келмүд бас меднә.

Нутугин мемлекеттік байр

ясврлх
Өдр Нернь Киргиз Дәкәд
Туула сарин 1 (жаңа) Жаңа жылы Жаңы жыл ~
Туула сарин 7 Христиандық һарсан өдр ~
Хөн сарин 29 Цергин өдр Жоокерлер күнү ~
Моһа сарин 8 Делкән Эмна өдр Эл аралык аялдар күнү ~
Моһа сарин 21 Навруз Нооруз Нооруз
Моһа сарин 24 Елдік революцияға өдр Элдик революция күнү ~
Хөн сарин 1 (жаңа) Хавр көдлт хойрин өдр Эмгек күнү ~
Хөн сарин 5 (жаңа) Конституциялық бичигә өдр Конституция күнү ~
Хөн сарин 9 Диилврә өдр Жеңиш күнү ~
Ноха сарин 31 Эврән бәәлһәнә өдр Эгемендүлүүк күнү ~
~ Праздник жертвоприношения Курман айт Дата праздника определяется по лунному календарю
~ Праздник разговения Орозо айт Дата праздника определяется по лунному календарю

Ссылки

ясврлх