Шинҗән: различия между версиями

78 байт добавлено ,  2 года назад
Нет описания правки
[[Боомг:Xinjiang in China (de-facto).svg|thumb|300px|Шинҗәнд]]
 
'''Шинҗәнд''' ({{lang-zh|新疆|Xīnjiāng}}, {{lang-ug|شىنجاڭ|Shinjang}}) — [[Китдин орн-нутг|Китдин орн-нутгиннутугин]] нег захдзахид (орчулврар «шин һазрһазар») [[Хальмгуд]] эндр өдр күртлкүртүл нигтәр 19 селәнд, 59 әңгд хувагдсархувагдасар бәәнә. [[1998]]-гч җилд Шинҗәнд ут тооһар — 17 473 500, Хальмгуд {{күн|160200}} тоота болдгболдыг. УлсньУлусни /Девлет/Государственн/ келн — [[Китд келн|Китд]], болв, закаһар болхлаболхала, баһ келн улсин келн тус-тустан эврә автономдан бас төлҗхтөлҗех зөвтә.
 
[[1934]]-гч җил болснболсан Шинҗәнә революцин хөөн Өөрднр хуучнхуучин Хальмг ([[ТодТодо Бичгбичиг]]) дасдгдасдаг болцхаҗболцахаҗ. ЭндрЭндер өдрөдер Шинҗәнд Тод[[Тодо Бичгәрбичиг]]әр һурвнһурвын газет болн һурвнһурвын журнал һарна.
 
Шинҗәнә педагогическпедагогик университетд/бакшнбакшен ик сурһуль/ Хальмг келнә болн литературин әңг бәәнә. [[ҮрмчҮрүмчи]] балһсндбалһасанд өдр болһнболһан радиоһар Хальмг келәр шин зәңг, соңсхврмудсоңсохвурмуд өггднәөгегденә. Байнһолд, Борталд, Ховгсәәрд [[Хальмг келн|Хальмг келәр]] телепередач бас өггднәөгегденә. Шинҗәнә Хальмгуд сәәнәр Хальмг келән медцхәнәмедицихәнә. Шинҗәнә Хальмгудын келндкелнед китдин келнәс олзлгдснолзулгадсын оруд үгмүд олнолын.
 
<!--Categories-->
387

правок