Нүр цес неех
Махачкала балһсн
Нерн Махачкала балһсн
Терскн Нерн Махачкала
Балһсна Зүүл Орсин Ниицәнә хотл балһсн, Дагъсин таңһч
Улс Әмтн 583.233[1]
Балһсна Аһу 468,13 км²[2]
Туг Flag of Makhachkala (Dagestan).svg
Сүлд Coat of Arms of Makhachkala.png
Dagestan market.jpg

Махачкала балһсн (Махачкала, Магьачкъала,Анжи, Мягьячгъала, ГIянжи-Къала, МяхIячкъала, Анжикъала, Магьачкъала, МахІачкъала, Анжи) — Орсин Ниицәнә хотл балһсн, Дагъсин таңһч. Москвас 1825 километр бәәдг.

1844 җилд балhсн тосхгдсн билә.

Олн-күмнЯсвр

2014 җилд балhснд бәәдг күүнә то 583.233 курсн билә.

ЗаалтЯсвр

ЗаалһудЯсвр