Эн зургт U нертə бүгдə олн зург загин дотрнь бəəнə. A нертə олн көк орчм болдг. Тиигəд, эн зургт Ac немгн A гидг олниг U гидг олнд немгдҗ бәәнә. Тер Ac олнд A бәәдг биш юмс бәәнә.