Немшин келн

(Немшн келн талас туусн)
Нерн Немшин Келн

Немшин келн (нем. 'Deutsch, deutsche Sprache')

Википеди

Немшин келәр бичисын
Википеди, чөләтә невтә толь бичиг.