Нүр цес неех
Сыктывкар балһсн
Нерн Сыктывкар балһсн
Терскн Нерн Сыктывкар
Балһсна Зүүл Орсин Ниицәнә хотл балһсн, Комигуд таңһч
Улс Әмтн 242718 [1]
Балһсна Аһу 152 км²[2]
Туг Flag of Syktyvkar (Komia).png
Сүлд Coat of Arms of Syktyvkar (Komi) (2005).png

Сыктывкар балһснОрсин Ниицәнә хотл балһсн, Комигуд таңһч. Москвас 1004 километр бәәдг.

1780 җилд балhсн тосхгдсн билә.

Олн-күмнЯсвр

2014 җилд балhснд бәәдг күүнә то 242 718 курсн билә.

ЗаалтЯсвр

ЗаалһудЯсвр