Тайван (Китдин: 臺灣島; тууҗин Китдин: 大灣島 / 台員島 / 大員島 / 台圓島 / 大圓島 / 台窩灣島), талдан нерен Формоза (Китдин: 福爾摩沙島; Португишас авчексин: Ilha, "сайхан (арал)" ) гидиг арал Китдин арлан дунде хамаг ик арал болдыг. Тайван арал Тайванын теңгесин холас зюнгар халхад байна. Хойрдагче Делкән Дән цагтас Тайван арлад хуучин Китдин залвар ода чигин байна.