Төгә - төгрг бәәҗ бәәдг, сул эргдг аль көшүр деер чаңһасн таава; тәвсн, шувтрдг уга юмиг долдалулҗана. Төгә эңдән олзлсн зер-зевин болн көдлврин хүв, ацан тееврин көгҗҗ олзлсн. Эклсн цаг меддго.

Өдгә цагин машинин төгә
Хуучн тергнә төгә