Нүр цес неех
Улан Үд балһсн
Нерн Улан Үд балһсн
Терскн Нерн Улан-Удэ, Улаан Үдэ
Балһсна Зүүл Орсин Ниицәнә хотл балһсн, Бурядин таңһч
Улс Әмтн 421453[1]
Балһсна Аһу 347,6 км²[2]
Туг Flag of Ulan-Ude (Buryatia).png
Сүлд Gerb u u.jpg
Центр Улан-Удэ.JPG

Улан Үд балһсн (Улан-Удэ, Улаан Үдэ) — Орсин Ниицәнә хотл балһсн, Бурядин таңһч. Москвас 5591 километр бәәдг.

1666 җилд балhсн тосхгдсн билә.

Олн-күмнЯсвр

2014 җилд балhснд бәәдг күүнә то 421453 курсн билә.

ЗаалтЯсвр

ЗаалһудЯсвр