Физика (грецин φύσις ) — йиртимҗин бәәлһнә болын көнгөрлүт туск ном. Нерень Физика болн физикалық үгәс һарсан.

Һол сеткүльс ясврлх

Орос

Делкән