Цинь Шихуанди

Цинь Шихуан-ди (秦始皇帝, Qín Shǐ Huáng-dì «Түрүн Цинь хан»; үнн нернь Ин Чжэн, 嬴政, Yíng Zhèng; 259—210 гг. до н. э - түрүн цуг Китдин богд хан.

Цинь Ши Хуан
Түрүн хаани нерадлһн (хуучн китдин бичлтәр).
Цинь Шихуандин суврһас күрл тергн