Участники в этой категории указали знание языка «норвежский».

«User no» әңгин халхс

Эн әңглл зөвкн дарук халхсиг аһулҗ бәәнә.