Өөрдин келн

Нерн Өөрдин Келн

Өөрдин келн (Тод бичг: ᡆᡕᡅᠷᠠᡑ ᡘᡄᠯᡄᠨ), талданар Хальмг келн болдг. Эн келәр кезәнк Дөрвн Өөрдин олн әмтн дуһарла, ода цагт Хальмг Таңһчд, Китдин Улс Орнд Шинҗәнд, Көкнуурт, Алшаад, Көлнбүүрт, Монһлмудин Орнд Өөрдә әмтн дуһарҗана.

1924 җилин хөөн Хальмг Таңһчд тод бичг бичәр эдллә. Ода Тод бичгәр һанцхн Шинҗәнин Өөрдә әмтн бичҗәд бәәнә. Дөрвн Өөрдин улсин бичг бәәсмн Тод бичги Зая-Пандитар үвлд, 1648 җилд моңһл бичгә сүүрәс бүтәлв. Өндр Орсн Ниицәнд Өөрдин келн кирилл үзгәр бичсмн. Монһлмудин Орн Өөрдин келн гөрдлҗәнә. Ховд, Увс, Баян өлгә, Көвсгл әмгүдд албн бишәр күүндҗана.

Хальмг келнә кирилл цаһан толһа (алфавит)Править

Барин үзг (оньта) Айлһ Нернь Барин үзг (оньта) Айлһ Нернь
  [а] А   [о] О
  [ә] Ә   [ө] Ө
  [п] Бэ   [п'] Пэ
  [в] Вэ   [р] Эр
  [г] Гэ   [с] Эс
  [һ] Һа   [т'] Тэ
  [д] Дэ   [у] У
  [е] Е   [ү] Ү
  [йо] Ё   [ф] Эф
  [ж] Жэ   [х] Ха
  [җ] Җә   [ц] Цэ
  [з] Зэ   [ч] Че
  [и] И   [ш] Ша
  [й] Ахр И   [ш'] Ща
  [к] Кэ   [ы] Ы
  [л] Эл   уга Җөөлн темдг
  [м] Эм   [е] Э
  [н] Эн   [н] Ю
  [нг] Аң   [йа] Я

Латин хальмг цаһан толһаПравить

Эн цаһан толһиг 1930 — 1938 җилмүдт Советин холвад хальмг келнд олзлдг билә.

A a B b C c Ç ç D d E e Ә ә F f
G g H h I i J j K k L l M m N n
N̡ n̡ O o Ө ө P p R r S s Ş ş T t
U u V v W w X x Y y Z z Ƶ ƶ Ь ь


Тод бичгПравить

Сүүр халх: Тод бичг

Һаза заалһПравить