Wikipedia:Зүүлин нерәдлеһан

Тер халх зүүлин нерәдлһнә селвг өгнә.

Ик болн бичкн үзгүдЯсвр

Төргч киисквр: -ин, -ын аль -н?Ясвр

  • Бичҗ болхла, -ин деершәнәвидн.
  • Үг эгшг үзгтә сүлтә бәәлхлә, -н бичнәвидн.