Wikipedia:Зүүлин нерәдлеһан

Тер халх зүүлин нерәдлеһнә селвег өгнә.

Ик болн бичкин үзгүдПравить

Төргеч киискивыр: -ин, -ын аль -н?Править

  • Бичиҗ болхала, -ин деершәнәвидн.
  • Үг эгжег үзгтә сүлтә бәәлхлә, -н бичнәвидн.