Инглишин келн

(Инглишн келн-с чиглүлгдв)
Нерн Инглишин Келн
Төрскин нерн English, English language
EN (ISO 639-1)

Инглишин келн (инг. 'English, English language')

Википеди
Википеди

Инглишин келәр бичисын
Википеди, чөләтә невтә толь бичиг.