en-N Эн орлацач Инглишин кельнед төрсын күн болдыг.